Thứ năm, 01/12/2022 - 22:57|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên! Chào năm học mới 2019-2020
 • LÊ TRUNG THIÊNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0905022052
  • Email:
   Trungthiengdx@gmail.com