Friday, 07/10/2022 - 17:22|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên! Chào năm học mới 2019-2020
Thông tin chi tiết:
Lê Minh Quảng
Chuyên viên Thanh tra Lê Minh Quảng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách