Friday, 07/10/2022 - 16:33|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên! Chào năm học mới 2019-2020
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Phê
Kế toán trưởng Trần Thị Phê
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách